Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację pn.

 

Nowy regranulat z odpadów automotive

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu wdrożenie wyników prac B+R dotyczących regranulatu PVB pozyskanego z odpadów szyb samochodowych.

Efektem projektu będzie Regranulat PVB, który jest surowcem o uniwersalnym i szerokim zastosowaniu, np. jako materiał do produkcji elastycznych materiałów wodochronnych – folii budowlanej.

POIR.03.02.01-02-0016/21

Osoba do kontaktu: Maciej Sypniewski

 

Głogów, grudzień 2021