Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczego pod nazwą:

Technologia produkcji formowanych wyrobów ceramicznych z odpadów komunalnych i przemysłowych

(GRANBRICK)

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, której produktami będą bezpieczne środowiskowo wyroby budowlane  zbliżone parametrami do cegieł.

Projekt realizowany będzie przez kadrę B+R spółki eliminując

w ten sposób konieczność podziału praw do efektów projektu,

Projekt podzielony jest na 3 etapy.

Efektem projektu będzie: technologia oraz wyrób budowlany (odpowiednik) klasycznej cegły lecz na bazie innych surowców – odpadów.

Będzie to dalszy rozwój Spółki w kierunku technologii przetwarzania odpadów.

POIR.01.01.01-00-1012/19