Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczego pn.

„Technologia ekologicznego zagospodarowania popiołów ze spalania osadów ściekowych w postaci kruszyw lekkich”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody stabilizacji popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych w postaci sztucznych kruszyw lekkich

Planowane efekty: w rezultacie projektu planowane jest wprowadzenie na rynek nowego produktu- sztucznego kruszywa lekkiego.

 

Wartość projektu: 7 981 203,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 931 518,98 PLN

 

Projekt nr POIR.01.02.00-00-0044/16

Osoba do kontaktu: Rafał Piotrowski