Firma NTI Sp. z o. o. otrzymała SREBRNY LAUR INNOWACYJNOŚCI za projekt pn.:

“Innowacyjna konstrukcja hydrocyklonu HC 500/12º ZAM-IMN”