Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Opracowanie technologii przetwarzania poużytkowego PVB w postać regranulatu”.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii przetwarzania poużytkowego PVB, pochodzącego głównie z szyb laminowanych, a co za tym idzie uruchomienie produkcji regranulatu PVB. Doprowadzi to do rozszerzenia oferty o nowy produkt (nowość co najmniej w skali RP). Realizacja projektu pozwoli w przyszłości na pierwsze wdrożenie do praktyki gospodarczej technologii przetwarzania odpadów w postaci poużytkowej folii PVB pochodzącej z szyb laminowanych.

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu i wdrożeniu opracowanej technologii planowane jest wprowadzenie na rynek, jak i w ofercie firmy nowego produktu- regranulatu PVB.

Wartość projektu: 86 407.50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 59 712.50 PLN