Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczego pn.

 

„Innowacyjna technologia wytwarzania kompozytowych wyrobów elektroizolacyjnych i elementów konstrukcyjnych dla elektroenergetyki”

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest opracowanie z tzw. polimerobetonu elektrotechnicznego odpowiednich kompozycji materiałowych do wytwarzania wyrobów elektrotechnicznych wraz z opracowaniem technologii ich formowania. Kompozycje te stanowić będą bazę materiałową do wytwarzania: izolatorów liniowych, wsporczych i przepustowych dla sieci średniego napięcia oraz osłon elektroizolacyjnych bezpieczników i ograniczników napięć.

Planowane efekty: w rezultacie projektu planowane jest wprowadzenie na rynek nowej oferty wyrobów dla elektroenergetyki.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1029/15.

Osoba do kontaktu: Konrad Kwiatkowski

 

Głogów, kwiecień 2016